DRUGAČIJI POGLEDI

kontrast
tekst
razmak
linkovi

Pogledi na važne teme

doktorka u ordinaciji vrši pregled očiju pacijenta

Prof.dr Sofija Davidović

"Angiopoetin 2 kao Ciljana Terapija u Lečenju Bolesti Mrežnjače: Osnove, Perspektive i Mogućnosti"

Pročitaj više

Dr Vladislav Džinić

Prevencija Sindroma Kompjuterskog Vida: Saveti za očuvanje zdravlja očiju u digitalnom društvu

Pročitaj više
zumirana fotografija doktora koji drži tablet

Dr Siniša Babović

Dr Siniša Babović: Ključni faktori u očuvanju zdravlja oka; Očuvanje vida: Saveti za zdravlje mrežnjače; Očuvanje zdravlja oka: Saveti za zdravlje mrežnjače

Pročitaj više
fotografija zumiranih ruku leva ruka drži telefon

Prof.dr Vesna Jakšić

Dr Vesna Jakšić: Važnost redovnih oftalmoloških pregleda i savremenih terapija; Pogled u svet očiju: Deskriptivni prikaz oftalmoloških izazova i terapija

Pročitaj više
fotografija zumirane ruke koje drže mobilni telefon

Doc.dr Dijana Risimić

Vid u fokusu: Oftalmološka stvarnost i terapijski napredak

Pročitaj više