DRUGAČIJI POGLEDI

kontrast
tekst
razmak
linkovi

Studija troškovnog opterećenja

Udruženje pacijenata "Bono vido" i oftalmolozi Klinike za oftalmologiju UKCS sproveli su studiju troškovnog opterećenja dijabetičkim makularnim edemom i neovaskularnom senilnom degeneracijom makule u Srbiji.

Po prvi put u našoj zemlji imamo podatke koji govore o ekonomskom opterećenju jednih od najčešćih uzročnika gubitka vida. Gubitak vida ne samo da značajno utiče na kvalitet života i mentalno blagostanje, već nosi i značajne ekonomske posledice.

Rezultati pokazuju da prosečni trošak iznosi 9k EUR godišnje za DME pacijenta, odnosno 5.2k EUR godišnje za nAMD pacijenta. Među pacijentima sa potpunim gubitkom vida apsolutna vrednost troškova po pacijentu se udvostručuje, a struktura pomera više ka indirektnim troškovima (troškovi koje snosi sam pacijent).

Očuvanje vida naše populacije je prioritet svih nas! Pravovremeno postavljanje dijagnoze i započinjanje lečenja inovativnom terapijom ključni su za očuvanje zdravlja očiju.