DRUGAČIJI POGLEDI

kontrast
tekst
razmak
linkovi

Virtuelna realnost – videti neviđeno

Virtuelna realnost (VR) predstavlja novi pristup u oftalmologiji koji omogućava lekarima da dijagnostikuju i tretiraju očne bolesti na inovativan i efikasan način. VR se koristi za simulaciju realističnih scenarija koji se fokusiraju na problem sa vidom i omogućavaju lekarima da u realnom vremenu posmatraju oštećenja oka.

VR tehnologija može da poboljša iskustvo slepih pacijenata kada je u pitanju percepcija i bolje razumevanje okoline koju inače ne bi mogli videti. VR naočare mogu da se koriste za simulaciju vizuelnih scenarija. Na primer, pomoću VR tehnologije, slepa osoba može da istražuje virtuelnu stvarnost pomoću slušalica i senzora za praćenje pokreta, koje će prevesti svoje pokrete u odgovarajuće virtuelne akcije. Ova tehnologija može se koristiti u različitim oblastima, uključujući obrazovanje, zabavu, sport, turizam i druge.

Kada se koristi VR tehnologija, slepa osoba se može suočiti sa situacijama koje su izazovne, ali sigurne, što može da doprinese osećaju samopouzdanja i smanji anksioznost pri suočavanju sa spoljnim svetom. Uz to, korišćenjem VR tehnologije, slepa osoba može poboljšati svoju prostornu orijentaciju, što takođe može doprineti boljem svakodnevnom funkcionisanju.Kada se radi o motoričkim sposobnostima, VR tehnologija može pomoći slepim osobama da poboljšaju svoju ravnotežu i koordinaciju pokreta. Na primer, korišćenjem VR tehnologije koja uključuje vežbe ravnoteže, slepa osoba može poboljšati svoju sposobnost održavanja ravnoteže i sprečavanja pada. Takođe, korišćenjem VR igrica koje zahtevaju pokretanje, skakanje ili trčanje, slepa osoba može poboljšati svoju koordinaciju pokreta.

Upotreba VR aplikacija za crtanje može pomoći slepim osobama da razviju svoju finu motoriku i preciznost pokreta, što je važno za aktivnosti kao što su pisanje, crtanje ili rad na računaru.

Na primer, u oblasti obrazovanja, slepe osobe mogu koristiti VR tehnologiju za učenje o istorijskim događajima, geografiji, astronomiji, biologiji i drugim oblastima. Oni mogu koristiti VR da bi se bolje upoznali sa prostorima koje ne mogu fizički posetiti, kao što su muzeji, nacionalni parkovi, arheološka nalazišta i drugi objekti.U oblasti zabave, slepe osobe mogu koristiti VR tehnologiju da prate filmove, za igranje igara, koncerte i druge događaje. Mogu se koristiti i posebne aplikacije koje omogućavaju slepim osobama da uče strane jezike, vežbaju jogu, meditaciju i druge aktivnosti.

Konačno, VR ima i potencijal da unapredi iskustvo pacijenata tokom pregleda. Pacijenti se mogu osećati neugodno tokom pregleda očiju, ali korišćenje VR tehnologije može pomoći da se umanje osećaji nelagodnosti i anksioznosti. VR može da se koristi kako bi se pacijentima skrenula pažnja na nešto drugo dok se pregled obavlja, stvarajući prijatnu i opuštajuću atmosferu.

Korišćenjem VR tehnologije, pacijenti sa oštećenim ili izgubljenim vidom mogu se osećati sigurnije i samostalnije u svetu. Oni mogu da istražuju nove oblasti bez bojazni od povreda ili neugodnosti

Izvor: reviewofophthalmology.com

M-RS-00002310